วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ร่วมพานักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับเยาวชน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค