@ศูนย์คอมพิวเตอร์

@โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

@ แนะนำครูศูนย์คอมพิวเตอร์

phadungsak.jpg

@ แนะนำคนเก่งศูนย์คอมพิวเตอร์

          วันนี้รองฯณัฐพงษ์ อัครปรีชากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดค่ายคอมพิวเตอร์ "Kidbright กับการพัฒนาทางด้าน Coding" ในโครงการค่ายพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของนักเรียน ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร และได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

@ เข้าสู่ระบบ

@ สถิติผู้เยี่ยมชม

008216
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
10
40
4501
1046
8216

2021-01-25 07:13

@ Facebook