@ศูนย์คอมพิวเตอร์

@โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

@ แนะนำครูศูนย์คอมพิวเตอร์

tita.jpg

@ แนะนำคนเก่งศูนย์คอมพิวเตอร์

          วันนี้รองฯณัฐพงษ์ อัครปรีชากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดค่ายคอมพิวเตอร์ "Kidbright กับการพัฒนาทางด้าน Coding" ในโครงการค่ายพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของนักเรียน ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร และได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

@ เข้าสู่ระบบ

@ สถิติผู้เยี่ยมชม

013245
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
47
53
9294
1825
13245

2021-04-11 22:03

@ Facebook