@ศูนย์คอมพิวเตอร์

@โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

@ แนะนำครูศูนย์คอมพิวเตอร์

roeyrin.jpg

@ แนะนำคนเก่งศูนย์คอมพิวเตอร์

          ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ (ITDAY 2020) ณ วิทยาลัยเทคโทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค.) จังหวัดชลบุรี วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
          ๑. การแข่งขัน Computer Graphic and Homepage Contest ระดับมัธยมต้น
     รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 
               ๑. ด.ช.ธงทอง เพิ่มนิยมกิจ       ชั้น ม.๓/๑๓
               ๒. ด.ช.ธนกฤต โซวเซง           ชั้น ม.๓/๑๔
          ๒. การแข่งขัน Animation Contest ระดับมัธยมต้น
     รางวัลชมเชย 
               ๑. ด.ช.กันตชัย หอระตะ          ชั้น ม.๓/๔
               ๒. ด.ญ.ปาริฉัตร เทียนสอาด    ชั้น ม.๓/๑๔
               ๓. ด.ญ.กรณิการ์ ทับทิมนาค    ชั้น ม.๓/๑๓


ชนะเลิศ


ชมเชย

@ เข้าสู่ระบบ

@ สถิติผู้เยี่ยมชม

013251
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
53
53
9294
1825
13251

2021-04-11 22:32

@ Facebook