วันที่ ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ และ วันที่ ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๒ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จัดค่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของนักเรียน โดยมีนางรุจิรดา  วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๑