@ศูนย์คอมพิวเตอร์

@โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

@ แนะนำครูศูนย์คอมพิวเตอร์

roeyrin.jpg

@ แนะนำคนเก่งศูนย์คอมพิวเตอร์

         สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

                    ๑. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม. ๑ - ม. ๓  ได้รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๑๐
                         ๑. เด็กชายธนกร จันวงษา
                         ๒. เด็กชายปณิธาน ตะโนนทอง
                     ครูผู้ฝึกสอน...๑. นางสาวสุรีย์พร  คำอุทธา     ๒. นายบุญฤทธิ  เจริญช้าง

                    ๒. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม. ๑ - ม. ๓   ได้รางวัลเหรียญทอง  อันดับที่ ๑๙
                          ๑. เด็กชายธงทอง เพิ่มนิยมกิจ
                          ๒. เด็กชายธนกฤต โซวเซง
                     ครูผู้ฝึกสอน...๑. นางสาวสุรีย์พร  คำอุทธา     ๒. นายทองสุข  เอี่ยมศิริ

                    ๓. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป. ๑ - ป. ๓   ได้รางวัลเหรียญเงิน  อันดับที่ ๒๘
                          ๑. เด็กหญิงมัณฑิตา ศรีประเสริฐ
                          ๒. เด็กหญิงลัลน์นา เสมา
                     ครูผู้ฝึกสอน...๑. นางสาววัชโรบล  เพียรพิทักษ์     ๒. นางสาววริศรานันท์  ทองพัฒนพิชัย

 

 

@ เข้าสู่ระบบ

@ สถิติผู้เยี่ยมชม

014499
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
41
43
10465
1766
14499

2021-05-07 19:58

@ Facebook